De Karen Elizabeth Waugh Stichting (KEWF) ondersteunt archeologische initiatieven in de landen rond de Noordzee

KEWF zet zich in om kennis en ervaring over het gedeelde verleden van de landen rond de Noordzee, en de materiële overblijfselen daarvan, te vergroten en onderling uit te wisselen.  De stichting faciliteert verschillende vormen van archeologisch onderzoek op het land en onderwater, waarin  de culturele en historische verbindingen over de Noordzee een belangrijk onderdeel vormen en het publieksbereik daarvan.  Daarbij hoort nadrukkelijk ook het ondersteunen van jonge onderzoekers bij het verleggen van grenzen en het beter toegankelijk maken van onderzoeksresultaten door bestaande culturele, taalkundige  of politieke barrières af te breken.

Lees meer Doneren

Home

Karen Elisabeth Waugh

Ter voortzetting van haar ambities en koestering van haar gedachtegoed

Karen Elizabeth Waugh (08-03-1963 – 16-07-2019) heeft als archeoloog onderzoek gedaan in Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland. Als mede-oprichter van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie en als actief lid en bestuurslid van de EAA heeft zij zich met veel enthousiasme ingezet voor internationale samenwerking onder archeologen en in het bijzonder het afbreken van schijnbare en praktische barrières, die de uitwisseling van archeologische kennis en ideeën in de weg staan.

 

Lees verder

 

Nieuws

Steun het K.E. Waugh Foundation

Graag ontvangen wij u steun! U kunt doneren via het onderstaande formulier, onze bank gegevens vindt u op de pagina doneren. Voor vragen neemt u contact op via info@kewaughfoundation.org

Home