Duurzaam en verantwoord ondersteunen en ondernemen

Bij alle facetten van het werk van KEWF, stellen wij ons ten doel de gevolgen voor het milieu zoveel als mogelijk te beperken, en mag de gezondheid en het welzijn van ons zelf, onze samenwerkingspartners en subsidianten niet in het geding komen. Wij evalueren en optimaliseren onze projecten, overeenkomsten en subsidievoorwaarden voortdurend en kiezen bij voorkeur voor het gebruik van duurzame materialen om realistische en praktische milieudoelstellingen te realiseren.

KEWF is een non-profit organisatie, waarbij het vervullen van onze missie voorop staat. Alle ontvangen bijdragen en eventuele overige inkomsten worden ingezet op de projecten waarvoor deze bedoeld zijn of geïnvesteerd in nieuwe initiatieven van de Stichting. Bij de uitvoering van al onze projecten en initiatieven laat KEWF zich zo veel als mogelijk leiden door de geldende kwaliteitsnormen voor archeologisch onderzoek. Dat zijn op Europees niveau bijvoorbeeld de Code of Practice en Principles of Conduct for archaeologists involved in contract archaeology van de European Association for Archaeologists (EAA), in het Verenigd Koninkrijk de Standards en Regulations of de Chartered Institute of Archaeologists (CIFA), en in Nederland De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), het Handvest van de Nederlandse Vereniging voor Archeologen (NVvA), en de gedragscode van de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA).

Stichting en Bestuur van KEWF halen een belangrijk deel van hun motivatie en commitment uit de band met Karen Waugh en de eigen persoonlijke betrokkenheid bij de manier van Archeologie waar zij voor stond. Ieder van ons voelt zich medeverantwoordelijk voor het succes van onze initiatieven en afspraken.  Wij willen graag vakinhoudelijk hoogstaand werk leveren, dat via best practices bijdraagt aan de kennisontwikkeling binnen de erfgoedsector zelf, en die kennis over het verleden willen we het liefst op een creatieve, innovatieve en toegankelijke manier uitdragen zodat de huidige en toekomstige generatie(s) daaraan plezier kunnen beleven.